[1]
Z. R, R. Yosmar, and F. Yuliagus, “Gambaran Perilaku Keluarga Dalam Swamedikasi Melalui Pendekatan Teori Health Belief Model (HBM) di Kecamatan Kinali”, JST, vol. 2, no. 6, pp. 1-11, Jun. 2019.